lämpökuvaus

Lämpökuvaus

Suo­mes­sa syt­tyy joka vuo­si kym­me­niä säh­kö­pa­lo­ja, jot­ka oli­si­vat olleet väl­tet­tä­vis­sä säh­kö­lait­tei­den asian­mu­kai­sel­la huol­lol­la ja kun­nos­sa­pi­dol­la. Säh­kö­lait­teis­ton läm­pö­ku­vaus on hyvä ja suo­si­tel­ta­va tapa lait­teis­tos­sa pii­le­vien viko­jen paikallistamiseen.

Läm­pö­ku­vauk­sel­la pyri­tään löy­tä­mään säh­kö­kom­po­nent­tien suun­ni­tel­lus­ta toi­min­nas­ta poik­kea­via tilan­tei­ta, kuten yli­kuor­mi­tuk­sia, löys­ty­nei­tä lii­tok­sia ja vää­rin mitoi­tet­tu­ja kom­po­nent­te­ja. Toi­mim­me päte­vöi­ty­nee­nä säh­kö­lait­tei­den LK 1 lämpökuvaajana.

Tar­joam­me teil­le mie­lel­lään kuvaus­pal­ve­lu­jam­me tar­peen­ne mukaan.

Lämpökuvauksia 2014-2023

 • Pris­ma Laune
 • Pris­ma Hollola
 • Sokos Lah­ti
 • Kaup­pa­kes­kus Syke Lahti 
 • Pris­ma Hyvinkää
 • Pris­ma Itäkeskus
 • Pris­ma Järvenpää
 • Pris­ma Kerava
 • Pris­ma Olari
 • Pris­ma Tikkurila
 • Kaup­pa­kes­kus Kaari
 • Mari­na Congress center
 • Hotel Gran Marina
 • Päi­jät-Hämeen keskussairaala

Kiinnostuitko palveluistamme?