lämpökuvaus

Lämpökuvaus

Suo­mes­sa syt­tyy joka vuo­si kym­me­niä säh­kö­pa­lo­ja, jot­ka oli­si­vat olleet väl­tet­tä­vis­sä säh­kö­lait­tei­den asian­mu­kai­sel­la huol­lol­la ja kun­nos­sa­pi­dol­la. Säh­kö­lait­teis­ton läm­pö­ku­vaus on hyvä ja suo­si­tel­ta­va tapa lait­teis­tos­sa pii­le­vien viko­jen pai­kal­lis­ta­mi­seen.

Läm­pö­ku­vauk­sel­la pyri­tään löy­tä­mään säh­kö­kom­po­nent­tien suun­ni­tel­lus­ta toi­min­nas­ta poik­kea­via tilan­tei­ta, kuten yli­kuor­mi­tuk­sia, löys­ty­nei­tä lii­tok­sia ja vää­rin mitoi­tet­tu­ja kom­po­nent­te­ja. Toi­mim­me päte­vöi­ty­nee­nä säh­kö­lait­tei­den LK 1 läm­pö­ku­vaa­ja­na.

Tar­joam­me teil­le mie­lel­lään kuvaus­pal­ve­lu­jam­me tar­peen­ne mukaan.

Läm­pö­ku­vaa­jan päte­vyys

Lämpökuvauksia

 • Pris­ma Lau­ne 2014-2018
 • Pris­ma Hyvin­kää
 • Pris­ma Itä­kes­kus
 • Pris­ma Jär­ven­pää
 • Pris­ma Kera­va
 • Pris­ma Ola­ri
 • Pris­ma Tik­ku­ri­la
 • Kaup­pa­kes­kus Kaa­ri
 • Mari­na Congress cen­ter
 • Hotel Gran Mari­na
 • Päi­jät-Hämeen kes­kus­sai­raa­la

Kiinnostuitko palveluistamme?