sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu

Teem­me säh­kö­suun­nit­te­lua niin kodin raken­ta­mi­seen ja remon­toin­tiin kuin yri­tys­ten, talo­yh­tiöi­den sekä maa­ta­lou­den tarpeisiiin.

 • Kodin remon­tin sähkösuunnittelu
 • Oma­ko­ti­ta­lo­jen  sähkösuunnittelu
 • Lin­ja­sa­nee­raus­ten sähkösuunnittelu
 • Rivi ja pari­ta­lo­jen  sähkösuunnittelu
 • Toi­mis­to- ja lii­ke­ti­lo­jen  sähkösuunnittelu
 • Teol­li­suus- ja kone­hal­lien  sähkösuunnittelu
 • Maa­ta­lous­ra­ken­nus­ten  sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelua 2012-2018

 • Pal­ve­lu­ta­lo Pääs­ky­lä Orimattila
 • Pal­ve­lu­ta­lo Avain­sää­tiö Heinola
 • Vero­hal­lin­non toi­mi­ti­lat Kouvola
 • Meri­var­tio­ase­ma Haapasaari
 • Paloil­moi­tin Museo­vi­ras­to Orimattila
 • Pien­hoi­to­ko­ti Lahti
 • Ravin­to­la Sieväs
 • Ravin­to­la Metro
 • Rus­kon Beto­ni Tuotantolaitos
 • Veis­to Oy Hitsaamohalli
 • Puus­tel­li-Myy­mä­lät: Lap­peen­ran­ta, Tam­mis­to, Kuo­pio, Hyvin­kää ja Oulu
 • Majoi­tus­ra­ken­nus Woi­kos­ki Oy
 • Hevostalli/hoitola Woi­kos­ki Oy
 • Päi­jät-Hämeen Kes­kus­sai­raa­la pää­kes­kus ja jake­lu-verk­ko/­sa­nee­raus

Sekä usei­ta lin­ja­sa­nee­raus suunnitelmia

Kiinnostuitko palveluistamme?