sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu

Teem­me säh­kö­suun­nit­te­lua niin kodin raken­ta­mi­seen ja remon­toin­tiin kuin yri­tys­ten, talo­yh­tiöi­den sekä maa­ta­lou­den tar­pei­siiin.

 • Kodin remon­tin säh­kö­suun­nit­te­lu
 • Oma­ko­ti­ta­lo­jen  säh­kö­suun­nit­te­lu
 • Lin­ja­sa­nee­raus­ten säh­kö­suun­nit­te­lu
 • Rivi ja pari­ta­lo­jen  säh­kö­suun­nit­te­lu
 • Toi­mis­to- ja lii­ke­ti­lo­jen  säh­kö­suun­nit­te­lu
 • Teol­li­suus- ja kone­hal­lien  säh­kö­suun­nit­te­lu
 • Maa­ta­lous­ra­ken­nus­ten  säh­kö­suun­nit­te­lu

 

Säh­kö­pä­te­vyys S2

Sähkösuunnittelua 2012-2018

 • Pal­ve­lu­ta­lo Pääs­ky­lä Ori­mat­ti­la
 • Pal­ve­lu­ta­lo Avain­sää­tiö Hei­no­la
 • Vero­hal­lin­non toi­mi­ti­lat Kou­vo­la
 • Meri­var­tio­ase­ma Haa­pa­saa­ri
 • Paloil­moi­tin Museo­vi­ras­to Ori­mat­ti­la
 • Pien­hoi­to­ko­ti Lah­ti
 • Ravin­to­la Sie­väs
 • Ravin­to­la Met­ro
 • Rus­kon Beto­ni Tuo­tan­to­lai­tos
 • Veis­to Oy Hit­saa­mo­hal­li
 • Puus­tel­li-Myy­mä­lät: Lap­peen­ran­ta, Tam­mis­to, Kuo­pio, Hyvin­kää ja Oulu
 • Majoi­tus­ra­ken­nus Woi­kos­ki Oy
 • Hevostalli/hoitola Woi­kos­ki Oy
 • Päi­jät-Hämeen Kes­kus­sai­raa­la pää­kes­kus ja jake­lu-verk­ko/­sa­nee­raus

Sekä usei­ta lin­ja­sa­nee­raus suun­ni­tel­mia

Kiinnostuitko palveluistamme?